Huisregels

De Samenwerkende Apotheken Bollenstreek vindt het belangrijk om u respectvol, gastvrij en veilig te ontvangen. Van onze medewerkers wordt verwacht dat zij u met respect behandelen. Wij verwachten van u dat u onze medewerkers en andere bezoekers met respect behandelt en onze huisregels respecteert.

Voor bezoekers van de Samenwerkende Apotheken Bollenstreek gelden de volgende regels:

Het is niet toegestaan in het gebouw:

  • met een huisdier binnen te komen (een hulphond uitgezonderd)
  • te roken ( geldt ook voor de e –sigaret), alcohol of drugs te gebruiken
  • dranken en etenswaren te nuttigen
  • te schelden, grove of discriminerende taal te uiten of met grote stemverheffing te spreken
  • zich agressief te gedragen
  • medewerkers en bezoekers lastig te vallen
  • foto- of filmopname te maken zonder (schriftelijke)toestemming vooraf.

Daarnaast vragen wij u om:

  • niet luid te telefoneren
  • niet mobiel te telefoneren aan de balie
  • te denken aan de privacy van andere mensen, neem dus een gepaste afstand van elkaar
  • respectvol met elkaar om te gaan.

Diefstal

Bij diefstal en vandalisme wordt aangifte gedaan bij de politie. Daarbij wordt de pleger van het misdrijf aan de politie overgedragen. In alle gevallen worden de gemaakte kosten verhaald op de pleger.

Calamiteiten

In geval van calamiteiten dient u de aanwijzingen van het personeel of de hiertoe bevoegde instantie (brandweer, politie) op te volgen.