Samenwerking

De Samenwerkende Apotheken Bollenstreek werken samen met verschillende zorgverleners op lokaal en regionaal niveau om de zorg te verbeteren. 

 

Zorggroep Voorhout – Warmond

Apotheek Voorhout is aangesloten bij Zorggroep Voorhout – Warmond, een wijksamenwerkingsverband van zorg- en hulpverleners in beide gemeenten. Binnen Zorggroep Voorhout – Warmond stemmen we de zorg af rond veelvoorkomende aandoeningen, werken we samen aan projecten die de gezondheid en het welzijn van inwoners bevorderen en zijn we gesprekspartner voor andere lokale organisaties. Zo zorgen we, samen met u, voor goede en vertrouwde zorg dichtbij huis.

Bekijk voor meer informatie de website van Zorggroep Voorhout – Warmond

  

Regionale samenwerking via Rijncoepel

Bij Rijncoepel zijn verschillende wijksamenwerkingsverbanden van eerstelijns zorgverleners aangesloten. Ieder wijksamenwerkingsverband vertegenwoordigt de expertise van de huisarts, de praktijkondersteuner, de fysiotherapeut, de apotheker, de diëtist en vaak ook de psycholoog. In Noordwijk en Noordwijkerhout maakt de apotheker onderdeel uit van het samenwerkingsverband. Binnen het samenwerkingsverband wordt structureel samengewerkt om zorgvernieuwing te realiseren, verleende zorg te monitoren, hulpmiddelen te ontwikkelen en zorgprogramma’s in te voeren. De bundeling van krachten maakt het mogelijk de kwaliteit van zorg en de gezondheid van onze patiënten te verbeteren en de kosten van de zorg te verlagen. Dit heeft als gevolg dat de tevredenheid van patiënten en daarmee ook van de zorgverlener groter wordt.

Kijk voor meer informatie op de website van Rijncoepel